Met Joseph Beuys in Japan, 1984

Joseph Beuys Spreekt in Japan: Waar ik aan werk is een ‘Verruimd Kunstbegrip’ dat betrekking heeft op alle mensen. Het is nodig elk mens als kunstenaar te zien omdat hij de drager is van talenten. Alleen op die voorwaarde zal men de overgeleverde, verouderde systemen uit het verleden op een hoger plan in de maatschappelijke ordening kunnen brengen. Ik spreek dus nu van een zaak die de menselijke arbeid betreft. Wij zouden ons in alle liefde en voortdurend opnieuw moeten verplichten op het moment dat zich een weg opent de regelgeving voor bedrijven, dat betekent, voor de menselijke creativiteit op de werkplek, zo vorm te geven dat duidelijk wordt dat het kapitaalbegrip, dus het geldbegrip, niet meer klopt, omdat kapitaal niets met geld te maken heeft.
Joseph Beuys Spreekt in Japan: Geld is dus helemaal niet in monetaire definities te vangen, maar enkel en alleen de creativiteit van mensen, hun vindingrijke geest in de arbeid, het kapitaal genoemd zou moeten worden. Want toen ik zei dat het begrip kunst tot de menselijke arbeid verruimd is, betekent dit dat het gaat om de talenten bij het werk, dus om creativiteit. Creativiteit is het scheppingsbegrip, het gaat om de scheppende mens. Langs die weg zijn we tot een creativiteits-theorie gekomen en tot de theorie van Het Verruimde Kunsbegrip. Uit deze objectieve manier van kijken naar de mens zelf, dus naar het wezen van de mens die in de arbeid werkzaam is, komt naar voren, en dat zullen we in de naaste toekomst steeds sterker merken, dat uit geen ander gebied van de maatschappelijke krachtvelden of dat nu het democratische, het rechtsgebied of het economische gebied is, een vernieuwing in de maatschappij mogelijk is. Er blijft slechts het gebied over dat het allerbest omschreven kan worden als de kunst.
Joseph Beuys Spreekt in Japan
Joseph Beuys Spreekt in Japan
Joseph Beuys Spreekt in Japan
Joseph Beuys Spreekt in Japan
Joseph Beuys Spreekt in Japan
Joseph Beuys Spreekt in Japan
Joseph Beuys Spreekt in Japan